Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

AFM beboet Cees Smit en zijn fondshuis Today's

23 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Tomketiid 20 maart 2019 11:06
  Artikel FD 20-3-2019

  AFM beboet Cees Smit en zijn fondshuis Today's voor rol bij GFH-fonds

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de bekende belegger Cees Smit en zijn fondshuis Today's Tomorrow beboet. De toezichthouder neemt het Today's kwalijk dat het zijn vergunning 'volledig uit handen' heeft gegeven aan een andere beheerder. Deze partij stak vervolgens miljoenen euro's in teakhout en andere beleggingen, die grotendeels waardeloos bleken te zijn.

  Today's heeft een boete gekregen van €30.000. Smit moet de AFM €125.000 betalen, blijkt uit een vorige week gepubliceerd vonnis van de rechtbank Rotterdam. Het vonnis is geanonimiseerd, maar uit alle genoemde details blijkt het te gaan om Today's en Smit, die daar tevergeefs hun boetes aanvochten.

  Vertrek geëist

  Uit het vonnis blijkt ook dat de AFM wil dat Smit vertrekt als 'dagelijks beleidsbepaler' van het fondshuis, omdat hij daarvoor niet geschikt is. De rechtszaak waarin de bekende belegger deze straf aanvocht heeft hij afgelopen zomer verloren. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

  Smit wil niet reageren. Hij zegt dat hij niet op de hoogte is van een vonnis. 'Ik weet niet eens of ik het zelf ben.' Smits advocaat wil ook niet reageren.

  Vergunning uitgeleend
  De AFM heeft Today's beboet 'wegens het niet voeren van een adequaat beleid dat een integere uitvoering van haar bedrijf waarborgde' tussen januari en augustus 2014. Twee jaar eerder had het bedrijf zijn vergunning uitgeleend aan Global Fund House (GFH), een partij uit Hilversum die hiermee een beleggingsfonds heeft opgezet. Dit GFH Paraplufonds was binnen enkele jaren zo'n €120 mln groot.

  De vijf mannen achter GFH hadden de vergunning nodig, omdat de Luxemburgse toezichthouder het bedrijf in september 2012 heeft verboden nieuwe fondsen in het dwergstaatje op te richten.

  Uit het vonnis blijkt dat Today's zo weinig te zeggen had over het Paraplufonds, dat hij fungeerde 'als stroman'. GFH trok in werkelijkheid aan de touwtjes. Onder de vergunning van Today's zijn 'stelselmatig wetsovertredingen' begaan, die het fondshuis niet is tegengegaan.

  Belangenverstrengeling
  De rechtbank concludeert dat er sprake was van belangenverstrengeling, waardoor de Wet op het financieel toezicht (Wft) is overtreden. Twee aandeelhouders van GFH konden namens het fonds overeenkomsten sluiten 'met entiteiten waarin zij een persoonlijk dan wel financieel belang hadden'. Het GFH Paraplufonds werd bijvoorbeeld aan de man gebracht door Visie Verzekeringen, een onderdeel van de GFH-groep. Verder belegde het fonds in een teakfonds waarbij de zakenpartners achter GFH betrokken zijn.

  ‘Met zijn passieve houding heeft Cees Smit de verboden gedragingen bevorderd’• Rechters

  Ook is de rechtbank het met de AFM eens dat Today's zijn beloningsbeleid niet op orde had. Daarnaast heeft een dochterbedrijf van het fondshuis advies gegeven aan klanten zonder dat de toezichthouder daar toestemming voor heeft gegeven, en daarbij onvoldoende informatie over deze beleggers ingewonnen om te beoordelen of het GFH Paraplufonds geschikt was voor hen.

  Today's verdedigde zich onder andere door te stellen dat het niet zelf de overtredingen heeft begaan, maar dat dit door GFH gebeurde. Dat veegde de rechtbank van tafel. Door een deal te sluiten waarin het fondshuis alle controle weggaf aan GFH heeft het 'bewust het risico genomen dat onder haar verantwoordelijkheid overtredingen zouden plaatsvinden'. Today's is verantwoordelijk voor wat er onder zijn vergunning gebeurt.

  'Geen maatregelen genomen'
  De fouten bij Today's zijn volgens de rechtbank ook Cees Smit, directeur en grootaandeelhouder van het bedrijf, persoonlijk aan te rekenen. Hij heeft 'welbewust' en in strijd met zijn wettelijke plicht 'het beheer en het beloningsbeleid volledig uit handen gegeven' aan GFH. 'Met zijn passieve houding heeft hij de verboden gedragingen bevorderd', schrijven de rechters.

  Smit was volgens de rechtbank nauw betrokken bij het sluiten van de deal met GFH. Hij wist ook dat bij GFH en Today's de 'noodzakelijke procedures en maatregelen voor de bedrijfsvoering' ontbraken. In 2013 is Smit daarvoor door de AFM op de vingers getikt. Maar na dit waarschuwingsgesprek heeft hij 'geen effectieve maatregelen genomen om de overtredingen te beëindigen'.

  Twijfels over beleggingen
  Smit en Today's verweerden zich tevergeefs door te betogen dat de AFM hen geen boetes had mogen opleggen, omdat zij al op andere manieren zijn gestraft. Zo heeft de toezichthouder in december 2016 het GFH Paraplufonds op slot gegooid, omdat hij twijfels had bij de werkelijke waarde van €30 mln aan illiquide beleggingen.

  Vervolgens heeft de AFM een curator aangesteld bij het fonds. Na meer dan twee jaar onderzoek is zijn inschatting dat deze moeilijk verhandelbare beleggingen vrijwel niets waard zijn. Met het liquide deel van het GFH Paraplufonds, waarin gemakkelijk te verhandelen obligaties en aandelen zitten, is niets mis.

  Today's heeft in november vorig jaar zijn vergunning om fondsen te beheren ingeleverd bij de AFM. Het bedrijf richt zich alleen nog op vermogensbeheer
 2. forum rang 7 ffff 20 maart 2019 12:13
  De toezichthouder neemt het Today's kwalijk dat het zijn vergunning 'volledig uit handen' heeft gegeven aan een andere beheerder……


  Mijn God, hoe kun je toch zo stom doen…..


  En dan de allerlaatste regel van het artikel:

  Het bedrijf richt zich alleen nog op vermogensbeheer…..


  Moet ik daar nog een woord aan vuil maken?
 3. forum rang 6 !@#$!@! 20 maart 2019 14:42
  quote:

  ffff schreef op 20 maart 2019 12:13:


  De toezichthouder neemt het Today's kwalijk dat het zijn vergunning 'volledig uit handen' heeft gegeven aan een andere beheerder……


  Mijn God, hoe kun je toch zo stom doen…..
  Zoiets noemen we "Hebzucht" en onverschilligheid over persoonlijke verantwoordelijkheid naar anderen toe.
 4. free 1 20 maart 2019 15:38
  Hoogte van de boetes

  13. Eisers betogen dat de boetes te hoog zijn.

  13.1
  Op grond van artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en artikel 1:81, eerste en tweede lid, van de Wft geldt voor de hier aan de orde zijnde overtredingen het basisbedrag van € 500.000,-. De AFM heeft in de ernst van de overtreding aanleiding gezien dit basisbedrag te verhogen met 25%. Op grond van de mate van verwijtbaarheid heeft de AFM het basisbedrag van de boetes verder verhoogd met 25%.

  Voor eiseres heeft de AFM aanleiding gezien om het bedrag van € 750.000,- uit oogpunt van algemene evenredigheid en draagkracht (omvang van de [onderneming], een laag surplus in 2016, thans verlieslatend, deels ingetrokken vergunning en de omstandigheid dat de resultaten in de nabije toekomst niet substantieel zullen verbeteren) te verlagen naar € 30.000,-.

  Ten aanzien van eiser heeft de AFM aanleiding gezien het bedrag van € 750.000,- te matigen op grond van draagkracht en evenredigheid tot € 125.000,-. Daarbij heeft de AFM meegewogen dat aan eiseres ook een boete is opgelegd en eiser indirect voor 40% aandeelhouder is van de [onderneming] zodat hij ook persoonlijk financieel door die boete wordt geraakt, alsmede de geringe omvang van de [onderneming] en de omzet door de samenwerking. Voor een verdere matiging ziet de AFM geen reden, mede omdat eiser geen volledig inzicht heeft gegeven in zijn financiële positie. Op grond van de overgelegde gegevens heeft de AFM niet kunnen vaststellen dat eiser over onvoldoende draagkracht beschikt om de boete te voldoen.

  13.2
  De rechtbank is van oordeel dat de AFM terecht geen aanleiding heeft gezien tot matiging van het basisbedrag op grond van de ernst en/of duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid aan eisers. De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking wat zij hiervoor reeds heeft overwogen ten aanzien van de beboetbaarheid. Voor het oordeel dat de AFM in de overige omstandigheden van dit geval wel aanleiding had moeten zien voor matiging, bestaat geen grond.

  13.3
  Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar financiële positie zodanig is dat zij de boete niet meer kan dragen. Zij heeft nagelaten haar stelling dat zij onvoldoende draagkracht heeft om de boete te betalen met stukken te onderbouwen. De boete van € 30.000,- komt niet boven het surplus van € 32.000,- waarover eiseres volgens DNB beschikt. Bovendien is van belang dat de mogelijkheid bestaat de boete in termijnen, dan wel op grond van een afbetalingsregeling te voldoen.

  13.4
  Eiser heeft ter onderbouwing van zijn beroepsgrond dat de boete gematigd moet worden in verband met zijn draagkracht, voor het eerst in beroep de vragenlijst van de AFM ingevuld en overgelegd, terwijl hij daartoe eerder meerdere keren in de gelegenheid is gesteld. Daar voor heeft hij volstaan met het overleggen van (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting over de jaren 2013 tot en met 2016. De AFM heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn inkomsten en vermogen, zodat niet kan worden vastgesteld wat zijn financiële situatie was ten tijde van de boeteoplegging en wat zijn draagkracht nu is.

  Om het inkomen en vermogen van eiser – en daarmee zijn draagkracht – te kunnen vaststellen dient de AFM inzicht te krijgen in zijn huidige financiële situatie. Hoewel op het formulier wel om een toelichting wordt gevraagd heeft eiser deze niet gegeven. Zo is onder meer de verdeling op grond van de huwelijkse voorwaarden met zijn echtgenote onduidelijk, heeft eiser de waarde van zijn pensioen niet bekend gemaakt en heeft hij een lopende rekening met een saldo van circa € 147.000,- waarvan niet duidelijk is of dat bedrag eiser volledig toekomt, maar waarvan hij wel de boete zou kunnen betalen. Verder is de omvang van [bedrijf] – waarvan eiser 100% aandeelhouder is – onduidelijk en heeft eiser in 2018 zijn woning voor 1,2 miljoen euro verkocht waarvan hij volgens de AFM zeker € 300,000.- zou moeten hebben overgehouden. Eiser had meer inzicht moeten geven in zijn financiële situatie door aan de AFM de gevraagde gegevens te verstrekken. Gesteld noch gebleken is dat hij niet in staat zou zijn deze gegevens over te leggen. De rechtbank is met de AFM van oordeel dat op basis van de overgelegde gegevens onvoldoende grond bestaat om de aan eiser opgelegde boete te matigen in verband met zijn draagkracht.

  13.5
  Het betoog van eisers over de draagkracht faalt.

  Conclusie

  14. De beroepen gericht tegen de bestuurlijke boetes zijn ongegrond.

  14.1
  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


  Wel opvallend, veelzeggend en tekenend voor IEX, dat deze site IEX geen enkele aandacht besteed aan deze zaak, terwijl Cees Smit toch jarenlang hun boegbeeld was.
 5. forum rang 7 ffff 20 maart 2019 17:12
  quote:

  voda schreef op 20 maart 2019 16:12:


  [...]
  Ik denk dat de IEX, terecht, zijn vingers niet wilt branden!  Dat snap ik maar al te goed, Hans.

  Maar toch: Weet je dat ik vandaag heel wat keren aan Cees heb zitten denken. Toch al tientallen jaren een prominent belegger en vaak aangehaald en geciteerd in de financiële pers. Hoe kun je dan toch zo stom zijn.

  Verder valt mij toch op hoe licht , financieel gesproken, het bedrijf is. Altijd de foutieve suggestie gehad dat het bedrijf, financieel gesproken meer voorstelde. Ieder van mijn kinderen stellen meer voor…

  En tenslotte: Willem Okkerse pochte vaak over zijn relatie met Cees Smit. Als was het dat Willem, mij daarmee wilde overtuigen dat als zelfs Cees Smit met Willem Okkerse in zee ging, dat ik dat dan toch ook het best zou doen….

  En nu lees je, weliswaar enkel jaren verder, wat het bedrijf voorstelt en wat dus ook die adviezen van Willem hebben voorgesteld en gerendeerd hebben. Nou daar word je niet veel wijzer van, financieel gesproken.

  Ik heb vandaag vaak aan Willem Okkerse en aan Cees Smit gedacht. Dat Willem ruste in vrede, maar ik zie toch nauwelijks ademruimte voor Cees Smit om in " vermogensbeheer" te gaan. Kom op zeg: Na zoveel jaren zo weinig geoogst. dat is geen schande, maar wel een teken dat je daar ook niet moet zijn.

  In de KK van IEX zijn al jaaaaaren betere suggesties te vinden.

  Groetjes, Hans.

  Peter
 6. forum rang 7 ffff 21 maart 2019 15:58
  Jan,

  Lees mijn posting graag opnieuw, want je hebt mijn posting " verkeerd" gelezen.

  Ik heb enkel en alleen maar verteld dat in een periode dat Cees Smit klant bij Willem was en dus gebruik maakte van die OK-score, dat in die periode Willem bij mij pochte dat Cees Smit er klant was.

  Meer beweer ik niet. Of Willem nou kort of lang met Cees Smit heeft samengewerkt doet verder ook niet ter zake.
  Overigens blijkt uit jouw reactie dat de relatie snel afgebroken is en dat Willem volgens jou veel betere resultaten had. Dat zou best kunnen, maar dan was het toch een beetje dom ( zou Maxima zeggen..) om met die relatie te pochen. En inderdaad als die relatie al heel snel verbroken was, staat Willem buiten de behaalde resultaten van Cees Smit.


  Peter
 7. forum rang 7 ONN 21 maart 2019 16:14
  quote:

  ffff schreef op 20 maart 2019 17:12:


  Verder valt mij toch op hoe licht , financieel gesproken, het bedrijf is. Altijd de foutieve suggestie gehad dat het bedrijf, financieel gesproken meer voorstelde. Ieder van mijn kinderen stellen meer voor…

  En tenslotte: Willem Okkerse pochte vaak over zijn relatie met Cees Smit. Als was het dat Willem, mij daarmee wilde overtuigen dat als zelfs Cees Smit met Willem Okkerse in zee ging, dat ik dat dan toch ook het best zou doen….

  Oh oh oh, lachwekkend gewoon want wie pocht er nou eigenlijk hier ? Je bent weer lekker (schaamteloos) in vorm dokter. Goed bezig! :)))
 8. forum rang 7 ffff 23 maart 2019 15:19
  ONN,

  Ik weet dat je d'r schele hoofdpijn van krijgt…..maar inderdaad de business van mijn kinderen, laat staan mijn eigen business stelt toch echt heel wat meer voor dan die van Willem.

  Tja, ONN, de afgelopen jaren hebben we het er vaak over gehad dat JULLIE zo graag nivelleren en heerlijk aan de staatsruif kunnen blijven eten, maar als je tientallen jaren consequent daartegen verzet bereik je zo te zien toch echt iets…. Ieder van mijn kinderen stellen meer voor en jullie dan...? Jullie moeten zelf maar eens aan de slag gaan.

  Peter
 9. forum rang 5 Geschorst en weet niet waarom 23 maart 2019 15:36
  quote:

  ffff schreef op 23 maart 2019 15:34:


  155.000 Euro boetes is toch geen kattepis…..

  Licentie intrekken is broodroof. Een taxichauffeur die te hard heeft gereden of een buschauffeur die wat pils heeft gedronken krijgt ook een boete, waarschuwing…..maar ontslag…?

  Alles wel in zijn verhouding zien.

  Klanten moeten ook beschermd worden. Zij zijn ook beroofd.
  Je kunt het toch veel beter in eigen beheer houden. Vaak al gelezen dat vermogensbeheerders niet zorgvuldig omgaan met hun klanten.
23 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 566,37 -0,20%
EUR/USD 1,1820 +0,45%
Germany30^ 12.803,00 -0,40%
Gold spot 1.900,60 -0,19%
LDN100-24h 5.908,59 +1,31%
NY-Nasdaq Composite 11.478,88 -1,65%

Stijgers

Fugro
+18,56%
BAM
+6,22%
Air Fr...
+3,75%
Euroco...
+2,95%
ICT Group
+2,91%

Dalers

ASMI
-2,21%
Fagron
-2,21%
Lucas ...
-2,01%
TKH
-1,93%
JUST E...
-1,88%

Nieuws Forum Meer»

(4)

PieterDerksen op 14 okt 2020 19:38
(7)

drooglegging op 20 okt 2020 15:45
(13)

Jemoetwat op 20 okt 2020 15:32
(4)

Stier de Beer op 20 okt 2020 15:05
(12)

Go Go Go ! op 20 okt 2020 14:48

Column Forum Meer»

(56)

beginnendebelegger op 20 okt 2020 16:04
(1)

ricenvic op 20 okt 2020 16:04
(24)

IntimRassiert op 20 okt 2020 15:10
(13)

Peter2meter op 20 okt 2020 13:04
(17)

flatliner op 20 okt 2020 11:35
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare