Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Leve IRENE

35 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 4 Cézan 11 april 2020 08:56
  Past wel in deze bijdrage..vinnik..

  Je zou het bijna als een soort straf zien..levensstijl vd mens moet drastisch veranderen, maar hoe.
  Ik moet opeens aan Italie denken o.a. die toch met de rug tegen de muur aan zit met hun ongebreideld uitgeven in laatste jaren.
  Maja, zijn nu toch behoorlijk dramatisch afgestraft. Kortom I dunno.

  -- Nu de samenleving is ontwricht door het coronavirus, is er de mogelijkheid radicale hervormingen door te voeren. Schulden moeten worden kwijtgescholden, er moeten kortere werkweken komen, we moeten minder consumeren en reizen en er moet meer geïnvesteerd worden in de publieke sector. RTLZ --

  Vroljk Pasen.

 2. Partout 11 april 2020 12:10
  Huishoudkunde voor beginners: als er worldwide door de overheden duizenden miljarden beschikbaar worden gesteld gaat het om belastinggeld dat door burgers en bedrijven is opgebracht. Het gaat dus niet aan vooral ( grotere en echt grote) bedrijven massief te stutten, zoals bv KLM en de miljoenen kleine zelfstandigen af te schepen met een fooi van €4000.- Wie betaalt bepaalt ! Dat is dus de overheid, en niet de een of ander multinational. Het gaat om heel veel geld dat eigendom is van ons allemaal.
  Waarom niet kiezen voor een geleide, duurzame economie met een basisinkomen* voor iedereen en met de overheid als werkgever, zonder groei noch winstoogmerk?

  * Ps Bestaande vermogens nationaliseren voor tenminste 90%.
 3. Partout 13 april 2020 07:27
  Uit : Duurzaam Nieuws:

  Economie na Corona, terug naar een weerbare samenleving

  Oorzaken

  Je kunt niet praten over oplossingen zonder te kijken naar de oorzaak van de problemen. De directe aanleiding voor de huidige crisis is nu het opduiken van een nieuw coronavirus. Natuurlijk willen we weten waar dat vandaan komt. Dat is belangrijk om geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen en om mensen te beschermen. De stand van zaken daarover kun je hier volgen. Of het virus nu afkomstig is van het overspringen van dieren op mensen, zoönose, of dat het door mensen in elkaar is geknutseld, maakt voor onze analyse weinig verschil. In beide gevallen is het onderliggende probleem de inrichting van de samenleving. Immers, zoönose wordt versneld door ontbossing en het vernietigen van natuur voor ons eigen gewin. Daardoor neemt de leefruimte voor dieren (en dus ook dragers van nog onbekende virussen) af en komen ze vaker in contact met mensen. En 'dirty science' kan floreren door gebrek aan effectieve regelgeving voor, en (internationale) controle op gevaarlijk onderzoek, al dan niet aangewakkerd door winstbejag.
  We zien nu een begin van de gevolgen van de uitbraak. Waar in het ene systeem toegang tot de gezondheidszorg gratis wordt gemaakt om zoveel mogelijk mensen te beschermen (en dus de samenleving), rekent het andere systeem nog steeds commerciële tarieven voor toegang tot de gezondheidszorg en sluit zo grote delen van de bevolking uit van hulp. Met alle gevolgen van dien. Het verschil tussen China en de Verenigde Staten in verspreiding en aantallen slachtoffers lijkt daarvan tot nu toe een goed voorbeeld.
  Een derde factor is de extreme afhankelijkheid van globalisering. Daarin zijn productie en toeleveringsketens over de hele wereld verspreid en veelvoudig met elkaar verbonden. Voor consumenten is de hele wereld een groot pretpark geworden. De reis- en transportsector faciliteerde de razendsnelle en wereldwijde distributie van het virus. En door het sluiten van grenzen en het ophokken van burgers valt het hele systeem vervolgens stil.

  Oplossingen

  Gezondheidszorg

  Zorg moet geen winst maken, maar mensen genezen en gezond houden. Net zoals in de toeleveringsketens van bedrijven hebben we de gezondheidszorg afgestemd op precies die capaciteit die we gemiddeld nodig hebben. Dus missen we de slagkracht om snel genoeg calamiteiten op te vangen, zoals nu pijnlijk zichtbaar is geworden.
  Zo heeft Nederland in de afgelopen 10 jaar 8000 ziekenhuisbedden wegbezuinigd en ziekenhuizen failliet laten gaan. Laten we na de uitbraak de feitelijke bezuinigingen eens afzetten tegen de extra kosten die nu voor noodvoorzieningen moeten worden gemaakt (in geld en slachtoffers).
  De kern van de oplossing in de gezondheidszorg is het terugdraaien van de privatisering in de zorg en het doel opnieuw te richten op het verlenen van goede zorg in plaats van het behalen van financieel resultaat.
  Daar hoort ook een nader onderzoek naar de wenselijkheid van patenten op geneesmiddelen door grote farmabedrijven bij. Daar gaat dit artikel nader op in. Nog een stap verder gaat de vraag of we überhaupt moeten willen dat er op de productie van geneesmiddelen winst wordt gemaakt.

  Economie
  Het doel van de economie is niet groei. Economie behoort te gaan over het ruilen en handelen in goederen en waarde tussen mensen, bedrijven en organisaties. Net zo is geld geen middel om meer geld te maken, maar behoort geld het economisch verkeer mogelijk te maken.
  Ook is het maken van winst geen doel op zich, maar bedoeld om mensen van hun levensonderhoud te voorzien en bedrijven te laten investeren in continuïteit. Niet om aandeelhouders schatrijk te maken.
  Het lokaler en kleinschaliger inrichten van de economie helpt om geld en waarde eerlijker te verdelen en mensen en bedrijven weerbaarder te maken tegen calamiteiten. Dit artikel geeft voorbeelden hoe dat kan en wat de voordelen zijn.
  Ook de markt is een middel om de verdeling van goederen, diensten en waarden te regelen. Maar een volledig vrije markt werkt in tijden van crisis precies verkeerd om: essentiële goederen worden schaars en daardoor zo duur dat de meeste mensen ze niet meer kunnen betalen. Regulering van de markt kan dat voorkomen.
  Een vergelijkbaar mechanisme vind je terug in werk en inkomen. Ten gevolge van de marktwerking zijn inkomens van het overgrote deel van de mensen precies in evenwicht met de kosten van levensonderhoud. Veel burgers zijn zo niet in staat om reserves op te bouwen. Als hun baan wegvalt door een crisis kunnen ze in het beste geval terugvallen op een uitkering. Daardoor nemen de overheidsuitgaven, samen met de extra kosten van een crisis, explosief toe. Financiering daarvan op de markt drijft de rente omhoog, waardoor de kosten voor de burgers, en dus de problemen, verder toenemen.
  Invoeren van een basisinkomen zorgt voor een veel stabielere economie doordat overheidsuitgaven beter te plannen zijn en burgers te allen tijde een inkomen hebben, waarmee hun basisbehoeften zijn gedekt en in elk geval een deel van de economie blijft draaien.

  Milieu en klimaat
  Om klimaatmaatregelen uit te voeren is er nu even geen tijd, roept minister Wiebes. Maar helaas voor de minister zijn het precies dezelfde oorzaken die aanleiding zijn voor deze crisis, als die het klimaat ontwrichten. En door klimaatmaatregelen verder uit te stellen vergroten we alleen maar de kans op een snelle volgende crisis - als gevolg van extreem weer, natuurbranden, voedselschaarste of weer een andere ziekte.
  Als we ons niet veel meer richten op het voorkomen van crises en alleen maar branden blussen zijn die branden binnenkort zo veelvuldig en zo groot dat er geen blussen meer aan is.

  Rol van de overheid
  De overheid heeft zich de laatste decennia vooral ingespannen om de markt (= grote bedrijven) zo veel mogelijk haar gang te laten gaan. Daar was ook het redden van de banken in 2008 op gericht. Nu moet de overheid wel ingrijpen, want voor het eerste in de moderne geschiedenis valt de hele economie stil: de vraag valt weg doordat mensen niet meer kunnen kopen, de productie valt stil omdat niemand het werk kan doen. De overheid bepaalt nu wie wat mag of moet doen.

  Dit is dan ook hét moment om vitale sectoren terug onder overheidsregulering te brengen; vooral de gezondheidszorg, maar ook vitale bankdiensten.

  Overigens vragen Erik Friedenberg en Bert Rorije zich op het New Financial Forum af of de overheid nu überhaupt bedrijven moet steunen, of alleen burgers van een noodinkomen moet voorzien.

  Bedreigingen

  Natuurlijk biedt de huidige situatie kansen om ontwikkelingen die verkeerd zijn gegaan terug te draaien. Maar lang niet iedereen is overtuigd van de noodzaak daarvoor.
  Daarnaast kunnen verkeerde maatregelen om de zaak nu te redden, later voor nieuwe en mogelijk grotere problemen zorgen. Een voorbeeld daarvan is het financieren van bedrijven in nood met nieuwe leningen. Die moeten uiteindelijk worden terugbetaald, inclusief rente. Dat leidt opnieuw tot groeidwang bij die bedrijven. Tegelijk moeten de staat en de banken die leningen op de markt financieren, waardoor de rente omhoog gaat. Zo kan hyperinflatie ontstaan, die de economie en de samenleving opnieuw in ellende stort.
  Een snelle terugkeer naar business as usual zal ook een toenemende druk op het klimaat en een grotere achterstand op de klimaatdoelen tot gevolg hebben. Daardoor neemt de kans op nieuwe (klimaat)rampen verder toe, terwijl we nog herstellen van de vorige crisis.
 4. Partout 14 april 2020 06:52

  Een screenshot genomen tijdens 'Mad Money', een uitzending van de Amerikaanse financiële zender CNBC, doet de ronde van de sociale media. 'Alles wat fout is met Amerika', aldus de persoon die het beeld via Twitter verspreidde.

  Op het beeld is te zien hoe de Dow Jones vorige week zijn beste week sinds 1938 beleefde, terwijl onderaan wordt opgemerkt dat 'de voorbije 3 weken 16 miljoen Amerikanen een werkloosheidsaanvraag indienden'.

  Op sociale media regent het commentaar: 'De Dow is niet de economie. Het is een gigantisch door de regering gevalideerd Ponzischema voor de rijken.'

  Iermand anders wees op het feit dat, volgens de gegevens van de Federal Reserve, 84% van de aandelen in handen zijn van de rijkste 10% Amerikanen - met andere woorden 'Wall Street vs. Main Street'.

  In een analyse laat investeerder Ned Davis opmerken dat de beurs beter doet dan gemiddeld wanneer de werkloosheid piekt. Uit zijn berekeningen blijkt dat een werkloosheidscijfer van meer dan 6% correleert met een stijging van de aandelenmarkt met 13,7% per jaar.
 5. Partout 14 april 2020 07:46
  Laten we beginnen om ‘gezondheidszorg’ als businessmodel in een brede maatschappelijke discussie ter sprake te brengen.
  Mijns inziens is het de hoogste tijd om lessen te trekken uit deze crisis en de gezondheidszorg te nationaliseren.
  Beëindig het idiote circus van zorgverzekeraars die zogenaamd ‘concurreren’ met elkaar, poppenkast !
  Wat nodig is : een strak geleide overheidsorganisatie die alle burgers tegen een redelijke ziektekostenpremie verzekeren van goede zorg. Dat betekent oa dat er structureel geïnvesteerd dient te worden in wetenschappelijke research naar m’n virussen en andere medische ontwikkelingen, en massieve uitbreiding en goede honorering van mn verplegend personeel.
 6. Partout 16 april 2020 21:21
  Uit de VK

  DE KWESTIE
  PETER DE WAARD

  Zullen de pensioenfondsen de lockdown betalen?


  16 april 2020
  In crisisperiodes is het heerlijk regeren. Presidenten, premiers en andere leiders kunnen ­eindelijk eens ongestraft met geld strooien.


  Woensdag kreeg de cultuur 300?miljoen euro extra steun en de sierteelt en frietaardappelsector 650 miljoen. Een miljardje per dag is niets. Geen wonder dat premier Rutte nu nog populairder is dan ­Sinterklaas. Iedereen krijgt een ­verrassing in zijn schoen als ­genoegdoening voor het gedwongen niets doen.

  Bedrijven en beroepsgroepen die nu misgrijpen, moeten zich achter de oren krabben. Of zij zijn door Rutte vergeten of hopeloos de weg kwijtgeraakt in het oerwoud van ­regelingen. Zelfs voor de arme ­landen is er weer eens een geste. De rijkere landen, verenigd in de G20 besloten deze week dat arme ­landen boven op andere donaties vanaf 1 mei de aflossing en rentebetalingen op hun schulden mogen opschorten.

  Wie maalt om een biljoen meer of minder. Maar in werkelijkheid wordt wereldwijd per jaar niet meer dan 80 biljoen verdiend. De mondiale geldsmijterij kan niet ongestraft blijven. Overheden hebben geen onbeperkte middelen zoals Sinterklaas. Ze hebben helemaal geen middelen. Ze zijn zo arm als de mieren. Zonder uitzondering hebben alle landen in de wereld grote schulden, hoewel die van het ene land stukken groter zijn dan die van het andere. Dit jaar zullen de overheidsschulden alleen al toenemen van 69 naar 85 procent van het bbp.

  Uiteindelijk zullen al deze rekeningen moeten worden betaald en wel door dezelfde onderdanen die nu de marsepein in hun schoen vinden. Of door hun nageslacht. Wie denkt dat de multinationals en de miljardairs de rekening ook kunnen betalen zal snel uit zijn droom worden geholpen. Die zijn al op de vlucht geslagen naar belastingparadijzen en virusvrije oorden.

  ‘Where the rich fly to hide?’ kopte The New York Times boven een reportage over de massale aankomst van ­privatejets in de afgelegen Amerikaanse staat Wyoming.

  De coronacrisis – volgens het IMF al de ergste sinds de Grote Depressie van de jaren dertig – kan worden gevolgd door een veel grotere crisis, zo waarschuwde denktank The ­Economist Intelligence Unit (EIU): een schuldencrisis. Veel landen in de wereld hebben nu al onhoudbare schulden die niet kunnen ­worden terugbetaald. Niet iedereen heeft centrale banken die alle schulden opkopen ‘De consumentenvraag zal zich niet meteen herstellen als de lockdowns worden opgeheven’, waarschuwt de EIU. Tot ver in 2021 zal er nog meer stimulering moeten plaatsvinden, ook als de pandemie niet meer terugkeert.

  Uiteindelijk zullen een keer de wereldwijde schulden moeten worden kwijtgescholden. De gedupeerden zullen niet de grote multinationals en miljardairs zijn, maar de kleine gepensioneerden, verzekerden en beleggers/spaarders die de grootste schuldeisers zijn.

  Na zo’n balansverkorting krijgt Sinterklaas vast de zwartepiet.
 7. forum rang 4 Cézan 19 april 2020 08:08
  When Covid-19 has done with us, what will be the new normal?

  Exhibit C is the decision of the two huge tech companies that control mobile phone technology – Apple with its iOS operating system and Google with Android – to create application programming interfaces (APIs) that will enable governments to build and deploy proximity-tracking apps on every smartphone in the world.

  “We’re basically witnessing 10 years of change in one week,” one GP told the paper.

  The most important implication of the breakneck changes currently under way, though, is that there’s no going back to normality. That train has left the station. The coronavirus isn’t going away. And even when there is a vaccine, the risk will endure, because climate change and the erosion of wildlife habitats will ensure a ready supply of zoonotic viruses.

  Gelezen bij
  www.theguardian.com/commentisfree/202...
35 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 554,20 0,00%
EUR/USD 1,1797 -0,20%
Germany30^ 12.564,00 +0,17%
Gold spot 1.904,82 +0,04%
LDN100-24h 5.807,20 -0,07%
NY-Nasdaq Composite 11.506,01 +0,19%

Stijgers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accell
0,00%
Accsys
0,00%
Acomo
0,00%

Dalers

AALBER...
0,00%
ABN AM...
0,00%
Accell
0,00%
Accsys
0,00%
Acomo
0,00%

Nieuws Forum Meer»

(1)

swiss dutch op 23 okt 2020 08:01
(22)

Dr Joep op 23 okt 2020 07:59
(11)

frankvl op 23 okt 2020 07:25
(1)

Dr Joep op 23 okt 2020 06:31
(1)

Lekkeband op 23 okt 2020 06:17

Column Forum Meer»

(226)

fred optie op 23 okt 2020 07:35
(3)

Met Effekt op 23 okt 2020 03:19
(39)

PaultW op 22 okt 2020 21:34
(29)

Raboe op 22 okt 2020 21:13
(4)

Dr Joep op 22 okt 2020 16:40
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare